Legionella

Bescherming tegen Legionella: daar is meer dan ooit behoefte aan. En niet alleen in zwembaden of sauna's, maar ook op de werkvloer - in gebouwen en kantoren. Daarom is Spindler al tijdens het ontwerp van de installatie bezig met legionellapreventie.
Om gevrijwaard te blijven voor besmetting van deze gevaarlijke bacterie, zijn bedrijven verplicht een aantal maatregelen te treffen, zoals een Risico Analyse en indien nodig, een Beheersplan. Dit alles volgens de actuele wetgeving en normen. Spindler biedt bij deze RI&E ondersteuning, zowel bij de inventarisatie als bij de uitvoering. Ook doet Spindler aan monitoring en monstername en adviseren wij over het onderhoud en de controle van de waterinstallatie.