« terug naar overzicht

Referentieproject TICA

Korte omschrijving van het project (functie van het gebouw, kenmerken)

Naam project : TICA
Plaats: Uithoorn
Naam opdrachtgever: Tica
Functie van het gebouw: Groothandelscentrum
Kenmerken:

Het werk bestond uit het compleet verwijderen en afvoeren van de oude ketel en het plaatsen van een nieuwe installatie.
TICA is een groothandelscentrum waar op 22.000 m2 ruim 175 fabrikanten en importeurs van home, gift & garden hun producten aanbieden. Het vastgoed van TICA bestaat uit twee aaneengesloten gebouwen van verschillende constructie. Het ene pand met een oranje en blauwe hal bestaat uit 2 lagen, terwijl het andere pand met de roze hal slechts 1 laag betreft. Tevens is er een café aanwezig waar zowel koffie, lunch en een warme maaltijd genoten kan worden.

KORTE OMSCHRIJVING VAN DE ROL VAN GEGADIGDE IN DE ONTWERP- EN UITVOERINGSFASE VAN HET PROJECT
Doordat er sprake is van twee gebouwen was het essentieel te kijken naar de warmtebehoefte in beide panden. Er is toen na overleg met opdrachtgever gekozen voor onder andere stralingspanelen. De totale installatie is aangesloten op een klimaatcomputer, welke reageert op zowel in- als externe invloeden.
Mede hierdoor is een beoogd doel, zijnde kostenbesparing op energie, gerealiseerd, zodat deze investering voor de opdrachtgever zichzelf binnen termijn zal terugverdienen.
Dit project had als bijkomstigheid dat er klanten door het pand liepen, terwijl de werkzaamheden voortgingen. De overlast voor deze klanten moest dus tot een minimum beperkt blijven, hetgeen volgens opdrachtgever goed gelukt is.
Het complete project is door ons turn-key opgeleverd.

OMVANG VAN HET WERK IN VIERKANTE METERS BVO: 20.000 M2

BOUWKOSTEN VAN HET WERK EXCLUSIEF BTW: € N.V.T.

PLANNING/UITVOERINGSPERIODE
Start uitvoering: augustus 2011
Oplevering: december 2011

MOTIVATIE VAN HET REFERENTIEPROJECT
Waarom wordt dit project als referentieproject gekozen ?

In al zijn eenvoud is het juist zo’n project dat uiteindelijk een zeer tevreden klant tot gevolg heeft. Dat de installatie niet een echt hoogtepunt is qua techniek duidt erop dat wij ook met minder complexe installaties goed uit de voeten kunnen. Vandaar dat zo’n project een goede referentie is.